Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

90. zsoltár1. vers

Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
5Móz 33:1


2. vers

Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
Péld 8:24 Péld 8:29 Zsolt 93:2


3. vers

Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
1Móz 3:19


4. vers

Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
2Pét 2:8


5. vers

Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;
Jak 1:10 Ésa 40:6 Ésa 40:7


6. vers

Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.


7. vers

Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!


8. vers

Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.
4Móz 14:11 4Móz 14:21 4Móz 14:23 4Móz 14:29


9. vers

Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
Zsolt 89:48


10. vers

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
Zsolt 90:5 Zsolt 90:6


11. vers

Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?


12. vers

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.


13. vers

Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.


14. vers

Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.


15. vers

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.


16. vers

Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
4Móz 14:24 4Móz 14:31


17. vers

És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!A Szent Biblia könyvei