Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

118. zsoltár1. vers

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!
Zsolt 106:1


2. vers

Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme!


3. vers

Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme!


4. vers

Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!


5. vers

Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.
Zsolt 116:3 Zsolt 116:4 Zsolt 116:6


6. vers

Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
Zsolt 56:5 Zsolt 56:12


7. vers

Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.


8. vers

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
Zsolt 62:9 Zsolt 62:10 Zsolt 146:3 Zsolt 146:5 Jer 17:5 Jer 17:7


9. vers

Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.


10. vers

Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.


11. vers

Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket.


12. vers

Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.


13. vers

Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.


14. vers

Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.
2Móz 15:2 Ésa 12:2


15. vers

Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!


16. vers

Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
Luk 1:51


17. vers

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!


18. vers

Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.


19. vers

Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!


20. vers

Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.


21. vers

Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!


22. vers

A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
Mát 21:42 Márk 12:10 Luk 20:17 Csel 4:11 Róm 9:33 1Pét 2:4 1Pét 2:7


23. vers

Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!


24. vers

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!


25. vers

Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!


26. vers

Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
Mát 21:9


27. vers

Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.


28. vers

Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.


29. vers

Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!A Szent Biblia könyvei