Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

38. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára emlékeztetőül.


2. vers

Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
Zsolt 6:2


3. vers

Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
Jób 6:4


4. vers

Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.


5. vers

Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.


6. vers

Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.


7. vers

Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
Zsolt 42:10


8. vers

Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.


9. vers

Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.


10. vers

Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!


11. vers

Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
Zsolt 22:16 Jób 17:6


12. vers

Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
Zsolt 31:12 Jób 19:13


13. vers

De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.


14. vers

De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.


15. vers

És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.


16. vers

Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!


17. vers

Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
Zsolt 35:15


18. vers

És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.


19. vers

Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.


20. vers

De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,


21. vers

És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
Zsolt 35:12


22. vers

Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!


23. vers

Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!A Szent Biblia könyvei