Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

51. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;


2. vers

Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.
2Sám 12:1 2Sám 12:9


3. vers

Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!


4. vers

Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
2Sám 11:4 2Sám 11:15


5. vers

Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.


6. vers

Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.


7. vers

Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
Jób 14:4


8. vers

Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.


9. vers

Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.


10. vers

Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.


11. vers

Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől és töröld el minden álnokságomat.


12. vers

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
Jer 32:39


13. vers

Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.


14. vers

Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.


15. vers

Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.


16. vers

Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
2Sám 11:15 2Sám 11:17


17. vers

Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.


18. vers

Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.


19. vers

Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted meg!
Zsolt 34:19


20. vers

Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.


21. vers

Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.
3Móz 1:3 3Móz 1:9 3Móz 7:8 3Móz 11:12A Szent Biblia könyvei