Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

77. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár.


2. vers

Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen reám.
Zsolt 18:4 Zsolt 116:1 Zsolt 116:2


3. vers

Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem nem akar vigasztalást bevenni.
Zsolt 50:15


4. vers

Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. Szela.


5. vers

Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok.


6. vers

Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.


7. vers

Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:


8. vers

Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró?


9. vers

Avagy végképen elfogyott-é az ő kegyelme? vagy megszűnik-é igérete nemzedékről nemzedékre?


10. vers

Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő irgalmát? Szela.


11. vers

És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.


12. vers

Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról;
Zsolt 76:7


13. vers

És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom.


14. vers

Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?


15. vers

Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.


16. vers

Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela.
2Móz 12:29 2Móz 12:31 2Móz 12:41 2Móz 12:45


17. vers

Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának.
2Móz 14:21 Józs 3:16 Józs 3:17


18. vers

A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak.


19. vers

Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.
2Móz 9:24 2Móz 9:25


20. vers

Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg.


21. vers

Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével.
Mik 6:4A Szent Biblia könyvei