Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

123. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó!
Zsolt 121:2


2. vers

Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk!


3. vers

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal.
Zsolt 88:4


4. vers

Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával, és a kevélyek gyalázkodásával.A Szent Biblia könyvei