Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

60. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;


2. vers

Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
2Sám 8:3 2Sám 8:12 2Sám 8:13


3. vers

Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
Zsolt 44:10 Zsolt 44:11 1Sám 31:1 1Sám 31:2 1Sám 31:7


4. vers

Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.


5. vers

A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
1Sám 31:1 1Sám 31:6


6. vers

Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.


7. vers

Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
Zsolt 108:7


8. vers

Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
Zsolt 108:8 Zsolt 108:14 Zsolt 110:1 Zsolt 110:2


9. vers

Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.
1Móz 49:8 1Móz 49:10


10. vers

Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
4Móz 24:17 4Móz 24:18 2Sám 8:2


11. vers

Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
1Krón 18:13


12. vers

Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
Zsolt 18:30


13. vers

Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
Zsolt 60:5 1Sám 31:1 1Sám 31:6


14. vers

Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
2Sám 10:12 2Sám 10:13A Szent Biblia könyvei