Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

16. zsoltár1. vers

Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom.


2. vers

Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.


3. vers

A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem.
Zsolt 101:6


4. vers

Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra.


5. vers

Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.
Siral 3:24


6. vers

Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.


7. vers

Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Zsolt 63:7


8. vers

Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.
Zsolt 28:7 Zsolt 49:16 Csel 2:25 Csel 2:28 Zsolt 109:31 Zsolt 110:5


9. vers

Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.


10. vers

Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
Zsolt 86:13 Zsolt 88:6 Zsolt 88:7 Zsolt 116:8 Zsolt 116:9 Csel 2:31 Ésa 53:10 Ésa 53:12


11. vers

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
Zsolt 17:15A Szent Biblia könyvei