Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

127. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.


2. vers

Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget.
Ezék 12:19 Mát 6:31 Mát 6:33


3. vers

Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.
Zsolt 128:3 Zsolt 128:6 1Móz 35:5


4. vers

Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak.


5. vers

Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.
Zsolt 127:4A Szent Biblia könyvei