Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az Ótestamentom könyvei


A Szent Biblia könyvei