Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az Ótestamentom könyvei


A Tanakh elrendezése szerint

Tóra (Mózes öt könyve)

Neviim (Próféták)

Ketuvim (Iratok)


A Szent Biblia könyvei