Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

144. zsoltár1. vers

Dávidé. Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.
2Sám 22:2 2Sám 22:47 Zsolt 18:33 Zsolt 18:41


2. vers

Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet.
2Sám 22:44


3. vers

Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt 8:5


4. vers

Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.
Zsolt 39:6 Jób 14:1 Jób 14:2


5. vers

Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Zsolt 18:8 Zsolt 18:15 Ésa 64:1 Ésa 64:3


6. vers

Lövelj villámot és hányd szerte őket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket.


7. vers

Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen-fiak kezéből;
Zsolt 18:17 Zsolt 18:18 Zsolt 69:2 Zsolt 69:15


8. vers

A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze.


9. vers

Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;
Zsolt 33:2 Zsolt 33:4


10. vers

Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz szablyától.
Zsolt 18:1 Péld 21:31


11. vers

Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezéből, akiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze.


12. vers

Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.


13. vers

Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőinken.
5Móz 28:4 5Móz 28:11 Zsolt 65:12 Zsolt 65:14


14. vers

Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon.


15. vers

Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene.
Zsolt 33:12A Szent Biblia könyvei