Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

29. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
Zsolt 96:7 Zsolt 96:8


2. vers

Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.


3. vers

Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.


4. vers

Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.
Ésa 30:31


5. vers

Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.
Ésa 2:12 Ésa 2:13


6. vers

És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.


7. vers

Az Úr szava tűzlángokat szór.
Ésa 66:15 Ésa 66:16 2Thess 1:8


8. vers

Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.


9. vers

Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső!
Zsolt 134:1 Zsolt 134:2


10. vers

Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
1Móz 6:17 1Móz 8:1 1Móz 8:3


11. vers

Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.
5Móz 28:7 5Móz 28:13 1Kir 4:20 1Kir 4:21A Szent Biblia könyvei