Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

61. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.


2. vers

Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
Zsolt 5:2


3. vers

E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok.


4. vers

Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.
Péld 18:10


5. vers

Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.
Zsolt 36:8


6. vers

Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem.
Csel 7:45


7. vers

Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd.
Zsolt 21:5


8. vers

Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.
2Sám 7:26 Zsolt 57:4 Zsolt 89:24 Zsolt 89:25


9. vers

Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.
Zsolt 21:14 Zsolt 56:13 Zsolt 56:14A Szent Biblia könyvei