Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

115. zsoltár1. vers

Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!


2. vers

Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?
Zsolt 79:10


3. vers

Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.


4. vers

Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.


5. vers

Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
5Móz 4:28 Jer 10:3 Jer 10:5


6. vers

Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;


7. vers

Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.


8. vers

Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!


9. vers

Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.


10. vers

Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.


11. vers

A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.


12. vers

Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.


13. vers

Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.


14. vers

Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.


15. vers

Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.


16. vers

Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.


17. vers

Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.


18. vers

De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!A Szent Biblia könyvei