Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

57. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült.
1Sám 22:1 1Sám 24:1 1Sám 24:4


2. vers

Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.
Zsolt 36:8 5Móz 32:11 5Móz 32:12


3. vers

A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót végez felőlem.
Zsolt 138:8 1Sám 16:1 1Sám 16:13 1Sám 23:17


4. vers

Elküld a mennyből és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelőt. Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét.
Zsolt 61:8


5. vers

Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem, emberek között, a kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.
Jak 3:6 Jak 3:8


6. vers

Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!
Zsolt 108:6 Zsolt 108:7


7. vers

Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én előttem, de ők estek abba. Szela.
Zsolt 7:16 Zsolt 9:16


8. vers

Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!
Zsolt 108:2 Zsolt 108:7


9. vers

Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
Zsolt 5:4


10. vers

Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
Zsolt 108:4


11. vers

Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
Zsolt 36:6


12. vers

Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!A Szent Biblia könyvei