Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

2. zsoltár1. vers

Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
Csel 4:25 Csel 4:27


2. vers

A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
2Sám 5:17 2Sám 5:22 2Sám 8:12 Mát 26:3 Mát 26:4


3. vers

Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
Jer 10:20


4. vers

Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.
Zsolt 37:13 Zsolt 59:9


5. vers

Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:
Zsolt 46:7


6. vers

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
1Sám 13:14 1Sám 16:1 1Sám 16:13 Mik 4:7


7. vers

Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged.
Zsolt 89:28 Csel 13:32 Csel 13:33 Zsid 1:4 Zsid 1:5 Zsid 5:5


8. vers

Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
Zsolt 82:8 Zsolt 22:28


9. vers

Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
Zsolt 18:38 Zsolt 18:39 Jel 2:26 Jel 2:27 Jel 19:15


10. vers

Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!


11. vers

Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
Zsolt 2:2


12. vers

Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!
Zsolt 2:6 Zsolt 2:7 Zsolt 34:9 Luk 9:35 Róm 9:33A Szent Biblia könyvei