Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

148. zsoltár1. vers

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
Jel 5:13


2. vers

Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
Jób 38:7


3. vers

Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
Jób 38:7


4. vers

Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
1Móz 1:6 1Móz 1:7


5. vers

Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
1Móz 1:3 1Móz 1:6


6. vers

Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.


7. vers

Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!


8. vers

Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
Jób 37:5


9. vers

Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok;


10. vers

Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;


11. vers

Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!


12. vers

Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:


13. vers

Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!


14. vers

És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!
Zsolt 147:19 Zsolt 147:20 2Móz 19:6A Szent Biblia könyvei