Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges első levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk , a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
Ján 1:1 Ján 1:3 Ján 1:14 2Pét 1:16 Luk 24:39 Ján 20:20 Ján 20:27 Ján 20:28


2. vers

(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
Ján 1:4 Ján 17:3


3. vers

A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
Ján 17:21


4. vers

És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.
Ján 15:11 Ján 16:24 2Ján 1:12


5. vers

És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ján 1:9 Ján 8:12 Jak 1:17


6. vers

Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.


7. vers

Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Zsid 9:14 Jel 1:5 Jel 7:14


8. vers

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Péld 20:9 Préd 7:20


9. vers

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Péld 28:13


10. vers

Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
Préd 7:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei