Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

71. zsoltár1. vers

Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
Zsolt 125:1


2. vers

A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.
Zsolt 31:2 Dán 9:16


3. vers

Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.
Péld 18:10


4. vers

Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!


5. vers

Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, és bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsolt 22:10 Zsolt 22:11


6. vers

Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.


7. vers

Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.


8. vers

Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel.


9. vers

Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!


10. vers

Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak,
Zsolt 64:6 Zsolt 64:7


11. vers

Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa.


12. vers

Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!
Zsolt 70:2 Zsolt 70:4


13. vers

Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!


14. vers

Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.


15. vers

Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom.
Zsolt 139:17


16. vers

Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!
Zsolt 3:6 Zsolt 3:7


17. vers

Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.


18. vers

Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:51


19. vers

Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!


20. vers

A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:19 Zsolt 18:44 Zsolt 49:16 Zsolt 80:13


21. vers

Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem.


22. vers

Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!


23. vers

Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.
Zsolt 63:6 Zsolt 63:8


24. vers

Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.A Szent Biblia könyvei