Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az Ótestamentom könyvei

Tanakh


Az Újtestamentom könyvei

Újszövetség


A Szent Biblia könyvei