Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet,


2. vers

Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék.


3. vers

Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye.
Péld 2:26


4. vers

De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.


5. vers

Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek.


6. vers

Az életnek útját hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.


7. vers

Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől!


8. vers

Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,


9. vers

Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;
Péld 6:32 Péld 6:33


10. vers

Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson.


11. vers

Hogy nyögnöd kelljen életed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,


12. vers

És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,


13. vers

És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet!


14. vers

Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!


15. vers

Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet.


16. vers

Kifolynak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai?


17. vers

Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled.


18. vers

Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.


19. vers

A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.


20. vers

És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?


21. vers

Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli.
Jób 31:4 Jób 34:21 Jób 34:22 Jer 16:18


22. vers

A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.
Zsolt 7:16 Zsolt 7:17 Zsolt 34:22


23. vers

Ő meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei