Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

33. zsoltár1. vers

Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
Kol 3:16 Jak 5:13 Fil 4:4


2. vers

Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.


3. vers

Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
Zsolt 40:4


4. vers

Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
Zsolt 146:6


5. vers

Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.


6. vers

Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
1Móz 1:6 1Móz 1:7 Ján 1:1 Ján 1:3 Jób 26:13


7. vers

Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
Jób 26:10


8. vers

Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
Jób 37:22 Jób 37:23


9. vers

Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
1Móz 1:3 1Móz 1:6


10. vers

Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
Nehem 4:15 Zsolt 2:1 Zsolt 2:4 Ésa 19:3


11. vers

Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
Péld 19:21


12. vers

Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
5Móz 4:7 5Móz 4:8 2Sám 7:23 2Sám 7:24


13. vers

Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.


14. vers

Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.


15. vers

Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.


16. vers

Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
Zsolt 44:7


17. vers

Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.


18. vers

Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,


19. vers

Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
Zsolt 37:19 Zsolt 34:6 Zsolt 34:7 Zsolt 34:11 Jób 5:20


20. vers

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
1Móz 15:1


21. vers

Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!


22. vers

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.A Szent Biblia könyvei