Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

58. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja.


2. vers

Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai?
Zsolt 82:2 Zsolt 82:3


3. vers

Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! a ti kezeiteknek hamisságát méritek e földön.


4. vers

Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől kezdve.


5. vers

Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja.


6. vers

A mely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőét, a ki bűbájakban jártas.


7. vers

Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban; az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram!
Zsolt 10:9 Zsolt 22:22


8. vers

Olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz; ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok.
Jób 24:18 Jób 24:19


9. vers

Legyenek mint a csiga, a mely szétfolyván, elmúlik; mint az aszszonynak idétlen szülötte, a mely nem látta a napot.


10. vers

Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a forgószél.


11. vers

Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak vérében.
Zsolt 32:11 Zsolt 49:15 Zsolt 49:16


12. vers

És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélő Isten e földön!
Róm 2:6 Róm 2:11A Szent Biblia könyvei