Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

88. zsoltár1. vers

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklőmesternek a Mahalath-lehannóthra. Az Ezrahita Hémán tanítása.
1Krón 15:19 1Krón 25:5


2. vers

Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok:


3. vers

Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra!


4. vers

Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig jutott.
Zsolt 123:3 Zsolt 123:4


5. vers

Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett ember.


6. vers

A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert elszakasztottak a te kezedtől.


7. vers

Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé.
Zsolt 86:13 Zsolt 141:7


8. vers

A te haragod reám nehezedett, és minden haboddal nyomtál engem. Szela.
Zsolt 42:8


9. vers

Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, útálattá tettél előttök engem; berekesztettem és ki nem jöhetek.


10. vers

Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt; kiáltalak téged Uram minden napon, hozzád terjengetem kezeimet.
Zsolt 38:11 Zsolt 143:6


11. vers

Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajjon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.


12. vers

Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?
Zsolt 6:5


13. vers

Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén?


14. vers

De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom:
Zsolt 5:4


15. vers

Miért vetsz el hát Uram engem, és rejted el orczádat én tőlem?


16. vers

Nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve; viselem a te rettentéseidet, roskadozom.


17. vers

Általmentek rajtam a te búsulásaid; a te szorongatásaid elemésztettek engem.
Zsolt 42:8 Zsolt 88:18 Zsolt 88:19


18. vers

Körülvettek engem, mint a vizek egész napon; együttesen körülöveztek engem.


19. vers

Elszakasztottál tőlem barátot és rokont; ismerőseim a - setétség.A Szent Biblia könyvei