Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

145. zsoltár1. vers

Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!


2. vers

Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
Zsolt 69:31 Zsolt 69:32


3. vers

Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.


4. vers

Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
Zsolt 78:4 Zsolt 78:5


5. vers

A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
Zsolt 78:12 Zsolt 78:27


6. vers

Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.


7. vers

A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.


8. vers

Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsolt 86:15


9. vers

Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.


10. vers

Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.


11. vers

Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.


12. vers

Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
Zsolt 145:5


13. vers

A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.


14. vers

Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
Zsolt 146:8


15. vers

Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
Zsolt 104:25 Zsolt 104:27


16. vers

Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.


17. vers

Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
5Móz 32:4 Jel 15:3


18. vers

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
Zsolt 34:19 Zsolt 50:51


19. vers

Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
Péld 10:24


20. vers

Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.


21. vers

Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!
Zsolt 65:3A Szent Biblia könyvei