Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

75. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára, ének.


2. vers

Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid.


3. vers

Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek.


4. vers

A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. Szela.
Józs 2:9 Józs 2:24


5. vers

A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat!


6. vers

Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal;
Zsolt 31:19


7. vers

Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás;


8. vers

Hanem Isten a biró, a ki egyet megaláz, mást felmagasztal!
Dán 5:21 1Sám 2:7 Dán 2:21


9. vers

Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevője.
Zsolt 60:5 Jób 21:22 Jób 21:29


10. vers

Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének.


11. vers

És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak.
Zsolt 101:3 Zsolt 101:8A Szent Biblia könyvei