Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

130. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
Zsolt 88:6 Zsolt 88:8


2. vers

Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!


3. vers

Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
Zsolt 25:11 Jób 14:16 Jób 14:18


4. vers

Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Zsolt 32:5 Zsolt 103:2 Zsolt 103:3


5. vers

Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.


6. vers

Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.


7. vers

Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Zsolt 130:4


8. vers

Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.
Ésa 4:3A Szent Biblia könyvei