Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

46. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
Zsolt 46:6 Zsolt 9:10


3. vers

Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:
Ésa 54:10 Ezék 38:20


4. vers

Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.


5. vers

Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.


6. vers

Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.
1Kir 9:3 Zsolt 22:4


7. vers

Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.
Zsolt 2:1 Zsolt 2:5


8. vers

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.


9. vers

Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;


10. vers

Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.
Zsolt 76:4 Józs 11:8 Józs 11:9


11. vers

Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.


12. vers

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.A Szent Biblia könyvei