Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

1. zsoltár1. vers

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Zsolt 26:4 Zsolt 26:5 Zsolt 119:1 Péld 1:10 Péld 1:15 Jer 15:17


2. vers

Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal.
5Móz 17:19 Józs 1:8


3. vers

És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Jer 17:8


4. vers

Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
Jób 21:18 Zsolt 35:5 Zsolt 37:6 Ésa 17:13 Ésa 17:14


5. vers

Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
Jób 13:16 Mát 25:33 Mát 25:41 Mát 25:46


6. vers

Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
Zsolt 37:18 Zsolt 37:20 Jób 23:10A Szent Biblia könyvei