Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

131. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után;


2. vers

Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.


3. vers

Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké!
Zsolt 115:9A Szent Biblia könyvei