Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

20. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.


2. vers

Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
5Móz 28:58 Péld 18:10


3. vers

Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.


4. vers

Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.


5. vers

Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Zsolt 21:3


6. vers

Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Zsolt 13:6 2Sám 8:1 2Sám 8:5


7. vers

Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
2Sám 5:12


8. vers

Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi


9. vers

Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.


10. vers

Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.A Szent Biblia könyvei