Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

110. zsoltár1. vers

Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.
Mát 22:44 Márk 12:36 Luk 20:42 Csel 2:34 Csel 2:35 Zsid 1:13


2. vers

A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!


3. vers

A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.


4. vers

Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
Zsid 5:6 Zsid 6:20 Zsid 7:17


5. vers

Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat;
Zsolt 2:9 Zsolt 2:12


6. vers

Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden főt.
Jel 14:14 Jel 16:14 Jel 20:8


7. vers

Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét.
Fil 2:9 Zsid 1:3 Zsid 1:10 Zsid 1:12A Szent Biblia könyvei