Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

28. zsoltár1. vers

Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.
Zsolt 104:7


2. vers

Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.


3. vers

Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben.
Zsolt 26:9 2Sám 20:9 Jer 9:8


4. vers

Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök munkája szerint fizess meg nékik; ad meg nékik jutalmukat!
Róm 2:6 Róm 2:9 2Thess 1:6 2Thess 1:7


5. vers

Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja őket és föl nem építi őket.
Jób 34:26 Jób 34:27 Luk 19:42 Luk 19:44


6. vers

Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.
Zsolt 18:4 Zsolt 18:49


7. vers

Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.


8. vers

Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége.
Zsolt 20:7


9. vers

Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald fel őket mindörökké!A Szent Biblia könyvei