Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

103. zsoltár1. vers

A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2Sám 23:1


2. vers

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Zsolt 18:1 Zsolt 18:51


3. vers

A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsolt 32:5 2Sám 12:13


4. vers

A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsolt 86:13


5. vers

A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Ésa 40:31


6. vers

Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
Zsolt 146:7 Róm 2:6 Róm 2:11


7. vers

Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
Zsolt 147:19 Zsolt 147:20


8. vers

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
2Móz 34:6


9. vers

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
Jer 3:12 Jer 3:15


10. vers

Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Siral 3:22


11. vers

Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.


12. vers

A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.


13. vers

A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Malak 3:17


14. vers

Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
1Móz 2:7


15. vers

Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.


16. vers

Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.


17. vers

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
Zsolt 84:12 Zsolt 84:13 Luk 1:50


18. vers

Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
1Kir 9:4 1Kir 9:9


19. vers

Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
Zsolt 68:34


20. vers

Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
Zsid 1:14


21. vers

Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!


22. vers

Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!A Szent Biblia könyvei