Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

129. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel.
Bir 3:12 Bir 3:14 Bir 6:1 1Sám 4:10 1Sám 4:11


2. vers

Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem.


3. vers

Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat.


4. vers

Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét.
2Sám 7:9 2Sám 7:10


5. vers

Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont.
Zsolt 46:6 Zsolt 46:7 Zsolt 48:3 Zsolt 48:9 Zsolt 76:3 Zsolt 76:7


6. vers

Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék.
Ésa 37:27 Ésa 36:37


7. vers

Amelyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.


8. vers

Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!A Szent Biblia könyvei