Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

39. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára.
1Krón 16:41


2. vers

Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen.
Jak 3:2


3. vers

Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott.


4. vers

Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért az én nyelvemmel:


5. vers

Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.
Zsolt 90:12


6. vers

Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela.
Zsolt 144:4


7. vers

Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat!
1Kor 7:31 Zsolt 49:11 Luk 12:20


8. vers

Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Te benned van bizodalmam.


9. vers

Ments ki engem minden álnokságomból; ne tégy engem bolondok csúfjává!


10. vers

Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted.
Jób 39:37


11. vers

Vedd le rólam a te ostorodat; kezed fenyítéke miatt elenyészem én.
Zsolt 38:4 Zsolt 38:5


12. vers

Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela.


13. vers

Halld meg Uram az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj; mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm.


14. vers

Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé!A Szent Biblia könyvei