Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

85. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.
1Krón 25:1 1Krón 26:1


2. vers

Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat.
2Krón 36:22 2Krón 36:23


3. vers

Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.
Zsolt 32:1


4. vers

Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.
Ésa 51:22 Ésa 52:2 Ésa 52:12


5. vers

Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!


6. vers

Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod?


7. vers

Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?
Zsolt 71:20


8. vers

Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
Zsolt 50:15


9. vers

Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.


10. vers

Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.


11. vers

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.


12. vers

Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.
Ésa 4:2 Ésa 4:3


13. vers

Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.
Zsolt 67:7 Ésa 4:4 Ésa 4:5


14. vers

Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján.A Szent Biblia könyvei