Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

132. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról;


2. vers

A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének:


3. vers

Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;


4. vers

Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert;


5. vers

Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!
1Krón 28:2 1Krón 28:3 1Krón 29:3


6. vers

Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein:


7. vers

Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!
Zsolt 99:5


8. vers

Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!
4Móz 10:35


9. vers

Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!


10. vers

Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől!
1Kir 11:12 2Kir 19:34


11. vers

Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
2Sám 7:12 2Sám 7:16


12. vers

Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítám őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.


13. vers

Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
1Krón 21:26 1Krón 22:1 1Krón 22:2


14. vers

Ez lesz nyugovóhelyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem;
1Kir 6:12 1Kir 6:13 1Kir 9:3


15. vers

Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;


16. vers

Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
2Krón 6:41


17. vers

Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.
Zsolt 132:11 Zsolt 132:12 1Kir 11:36


18. vers

Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.
Zsolt 18:38 Zsolt 18:43 Zsolt 21:4 Zsolt 21:6A Szent Biblia könyvei