Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

125. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke. A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, örökké megáll.
Zsolt 78:68 Zsolt 78:69


2. vers

Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké.
Zsolt 34:8


3. vers

Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak.


4. vers

Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívök szerint igazakkal!
Zsolt 112:4


5. vers

A görbe utakra tévedezőket pedig ragadtassa el az Úr, együtt a gonosztevőkkel; békesség legyen Izráelen!
Zsolt 5:5 Zsolt 5:7 Gal 6:16A Szent Biblia könyvei