Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

100. zsoltár1. vers

Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!


2. vers

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
Zsolt 98:5 Zsolt 98:6


3. vers

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
2Sám 7:23 2Sám 7:24


4. vers

Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Zsolt 50:23


5. vers

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Zsolt 118:1 Zsolt 118:4A Szent Biblia könyvei