Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

124. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke, Dávidtól. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, így szóljon Izráel,


2. vers

Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek:
2Sám 5:17 2Sám 8:1 2Sám 8:14 2Sám 10:1 2Sám 10:9


3. vers

Akkor elevenen nyeltek volna el minket, a mint felgerjedt haragjok ellenünk;


4. vers

Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk;
Zsolt 69:16 Ésa 8:7 Ésa 8:8


5. vers

Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek.


6. vers

Áldott az Úr, a ki nem adott minket fogaik prédájául!


7. vers

Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk.
Zsolt 91:3


8. vers

A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.
Zsolt 121:2A Szent Biblia könyvei