Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

101. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram!
2Sám 23:1


2. vers

Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban.


3. vers

Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.
Zsolt 26:5 Zsolt 119:113


4. vers

A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek.
Zsolt 15:1 Zsolt 15:4


5. vers

A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem.
Péld 6:16 Péld 6:19


6. vers

Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.
Zsolt 119:63


7. vers

Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt.
Zsolt 15:1 Zsolt 15:5 Zsolt 26:4 Zsolt 26:6


8. vers

Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
Péld 25:4 Péld 25:5A Szent Biblia könyvei