Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

22. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.


2. vers

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
Mát 27:46 Márk 15:34


3. vers

Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
Jób 19:7


4. vers

Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
1Kir 9:3


5. vers

Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.


6. vers

Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
Zsolt 107:6


7. vers

De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
Ésa 53:2 Ésa 53:3 Mát 27:39 Mát 27:40 Mát 27:43


8. vers

A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
Zsolt 109:24 Zsolt 109:25


9. vers

Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
Zsolt 42:4


10. vers

Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
Zsolt 71:6


11. vers

Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
Zsolt 31:15 Ésa 49:1


12. vers

Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.


13. vers

Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
Józs 17:5 Ámós 4:4


14. vers

Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
Mát 27:22


15. vers

Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
Zsolt 40:13


16. vers

Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
Zsolt 32:4 Zsolt 102:4 Zsolt 102:6


17. vers

Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
Ján 19:18 Jel 1:7


18. vers

Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
Zsolt 22:8 Zsolt 22:9


19. vers

Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
Ján 19:23 Ján 19:24


20. vers

De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.


21. vers

Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
Zsolt 22:17 Zsolt 40:14


22. vers

Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
Zsolt 58:7


23. vers

Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
Zsolt 116:12 Zsolt 116:14 Zsid 2:11 Zsid 2:12


24. vers

Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
Zsolt 32:1 Zsolt 139:19 Zsolt 139:20


25. vers

Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
Zsolt 9:13 Zsolt 40:18


26. vers

Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
Zsolt 56:13 Zsolt 56:14


27. vers

Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
Zsolt 22:25 Ésa 65:13


28. vers

Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
Zsolt 72:11 Malak 1:11


29. vers

Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
Zsolt 24:1 Zsolt 24:2


30. vers

Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.


31. vers

Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
Zsolt 110:2 Zsolt 110:3


32. vers

Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!
Zsolt 69:37 Zsolt 102:29 Zsolt 52:11A Szent Biblia könyvei