Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

102. zsoltár
2. vers

A nyomorultnak imádsága, a mikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé.


3. vers

Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád!
Zsolt 50:15


4. vers

Ne rejtsd el a te orczádat tőlem; mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!


5. vers

Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök.
Jób 7:6 Jób 7:7


6. vers

Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem; még kenyerem megevéséről is elfelejtkezem.


7. vers

Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt.
Jób 19:20


8. vers

Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; olyanná lettem, mint a bagoly a romokon.


9. vers

Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn.


10. vers

Minden napon gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek én reám.


11. vers

Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könyekkel vegyítem,


12. vers

A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél engem.


13. vers

Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam.
Zsolt 109:23


14. vers

De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll.


15. vers

Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.
Jer 29:10 Jer 29:11 Dán 9:25


16. vers

Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik.
Ezsdr 3:10 Ezsdr 3:13


17. vers

És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet;
Zsolt 72:10 Zsolt 72:11


18. vers

Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében.


19. vers

Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.


20. vers

Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
Zsolt 126:1 Zsolt 126:3 Jer 23:7 Jer 23:8


21. vers

Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.


22. vers

Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
Zsolt 126:1 Zsolt 126:3


23. vers

Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben.


24. vers

Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.


25. vers

Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat.


26. vers

Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak.
Zsolt 102:14 Jer 29:10 Jer 29:11


27. vers

Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája.
Zsolt 8:4


28. vers

Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.
Zsid 1:10 Zsid 1:12


29. vers

De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.


30. vers

A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted.
Jer 33:6 Jer 33:26A Szent Biblia könyvei