Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

19. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig, Jób, és monda:


2. vers

Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel?


3. vers

Tízszer is meggyaláztatok már engem; nem pirultok, hogy így erősködtök ellenem?
Jób 16:20


4. vers

Még ha csakugyan tévedtem is, tévedésem énmagamra hárul.


5. vers

Avagy csakugyan pöffeszkedni akartok ellenem, és feddődni az én gyalázatom felett?


6. vers

Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg engem, és az ő hálójával ő vett engem körül.


7. vers

Ímé, kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom, segélyért kiáltok, de nincsen igazság.


8. vers

Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és az én ösvényemre sötétséget vetett.


9. vers

Tisztességemből kivetkőztetett, és fejemnek koronáját elvevé.


10. vers

Megronta köröskörül, hogy elveszszek, és reménységemet, mint a fát, letördelé.


11. vers

Felgerjesztette haragját ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel.
Jób 13:24 Jób 16:9


12. vers

Seregei együtt jövének be és utat csinálnak ellenem, és az én sátorom mellett táboroznak.
Jób 6:4


13. vers

Atyámfiait távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem.
Jób 2:9 Zsolt 38:12


14. vers

Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.


15. vers

Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tartanak engem, jövevény lettem előttök.
Zsolt 69:9


16. vers

Ha a szolgámat kiáltom, nem felel, még ha könyörgök is néki.


17. vers

Lehelletem idegenné lett házastársam előtt, s könyörgésem az én ágyékom magzatai előtt.
Jób 2:9


18. vers

Még a kisdedek is megvetnek engem, ha fölkelek, ellenem szólnak nékem.


19. vers

Megútált minden meghitt emberem; a kiket szerettem, azok is ellenem fordultak.


20. vers

Bőrömhöz és húsomhoz ragadt az én csontom, csak fogam húsával menekültem meg.
Zsolt 102:6 Siral 4:8


21. vers

Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, oh ti barátaim, mert az Isten keze érintett engem!


22. vers

Miért üldöztök, engem úgy, mint az Isten, és mért nem elégesztek meg a testemmel?
Jób 16:9 Jób 19:20


23. vers

Oh, vajha az én beszédeim leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének!


24. vers

Vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének!


25. vers

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.


26. vers

És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.
Zsolt 17:15 Dán 12:2 Csel 24:15


27. vers

A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más. Az én veséim megemésztettek én bennem;


28. vers

Mert ezt mondjátok: Hogyan fogjuk őt üldözni! látva, hogy a dolog gyökere én bennem rejlik.


29. vers

Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei