Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

116. zsoltár1. vers

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.


2. vers

Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.


3. vers

Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.
2Sám 22:5 2Sám 22:6 Zsolt 18:5 Zsolt 18:6


4. vers

És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!


5. vers

Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas.


6. vers

Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam és megszabadított engem.


7. vers

Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled.
Zsolt 13:6


8. vers

Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól és lábamat az eséstől:


9. vers

Az Úr orczája előtt fogok járni az élőknek földén.


10. vers

Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
2Kor 4:13


11. vers

Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug.
Róm 3:4


12. vers

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?


13. vers

A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.


14. vers

Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt.
Zsolt 22:26


15. vers

Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.


16. vers

Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia, te oldoztad ki az én köteleimet.


17. vers

Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.


18. vers

Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt,
Zsolt 50:14


19. vers

Az Úr házának tornáczaiban, te benned, oh Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat!A Szent Biblia könyvei