Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

24. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2Sám 23:1 2Móz 19:5


2. vers

Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
2Pét 3:5


3. vers

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
Zsolt 15:1 Zsolt 15:5


4. vers

Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.


5. vers

Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
Ésa 18:18


6. vers

Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.


7. vers

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
Zsolt 118:19


8. vers

Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.


9. vers

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
Zsolt 24:7


10. vers

Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.
Zsolt 24:8A Szent Biblia könyvei