Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

40. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.


2. vers

Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
Zsolt 38:16


3. vers

És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
Zsolt 69:3 Zsolt 69:15 Zsolt 69:16


4. vers

És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.


5. vers

Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és hazugságra vetemedettekhez!


6. vers

Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.


7. vers

Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
Zsolt 51:18 Zsid 10:5 Zsolt 50:9 Zsolt 50:14


8. vers

Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,


9. vers

Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
Ésa 51:7 Zsolt 119:70 Zsolt 119:80 Zsolt 119:92


10. vers

Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod óh Uram!


11. vers

Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.


12. vers

Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.


13. vers

Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.
Zsolt 38:5


14. vers

Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
Zsolt 70:2


15. vers

Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.
Zsolt 70:3


16. vers

Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
Zsolt 70:4


17. vers

Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat.
Zsolt 70:5


18. vers

Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!
Zsolt 70:6A Szent Biblia könyvei