Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

139. zsoltár1. vers

Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2Sám 23:1 Zsolt 17:3 Jer 12:3


2. vers

Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.


3. vers

Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.


4. vers

Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Zsolt 44:22


5. vers

Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.


6. vers

Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
Zsolt 92:6


7. vers

Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?


8. vers

Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
Ámós 9:2


9. vers

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:


10. vers

Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.


11. vers

Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,


12. vers

A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
Zsolt 139:2 Zsolt 139:4


13. vers

Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.


14. vers

Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.


15. vers

Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
Jób 10:10 Jób 10:12


16. vers

Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.


17. vers

És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
Zsolt 40:6 Zsolt 71:15


18. vers

Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.


19. vers

Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!


20. vers

A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.


21. vers

Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
Zsolt 101:4 Zsolt 101:8 Jel 2:6


22. vers

Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!


23. vers

Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
Zsolt 26:2


24. vers

És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!A Szent Biblia könyvei