Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

50. zsoltár1. vers

Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.
Józs 22:22


2. vers

A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14 Zsolt 110:2


3. vers

Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.
Ésa 35:4


4. vers

Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:
Ésa 1:2 2Móz 19:5 2Móz 19:6


5. vers

Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!
2Móz 24:3 2Móz 24:6 2Móz 24:8


6. vers

És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela.
Zsolt 89:6


7. vers

Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.
5Móz 4:6 5Móz 29:13 5Móz 29:15 2Móz 19:5 2Móz 20:2 2Sám 7:23 2Sám 7:24


8. vers

Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem vannak.


9. vers

De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;
Ésa 66:2 Ésa 66:4


10. vers

Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
Zsolt 8:8 Zsolt 8:9


11. vers

Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam.


12. vers

Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
2Móz 19:5 Zsolt 24:1


13. vers

Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?


14. vers

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsolt 116:13 Zsolt 116:14


15. vers

És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Jób 22:27 Zsolt 18:1 Zsolt 18:2


16. vers

A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?


17. vers

Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!
Zsolt 50:18 Zsolt 50:20


18. vers

Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.


19. vers

A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző.


20. vers

Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.


21. vers

Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat.
5Móz 29:19 5Móz 29:20


22. vers

Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:
Zsolt 78:11 Malak 4:1 Malak 4:3


23. vers

A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Zsolt 18:20 Zsolt 18:27A Szent Biblia könyvei